MAMUNA

Demon, który powstawał z dusz kobiet zmarłych przed porodem lub w trakcie połogu. Podmieniała nowonarodzone dzieci ze swoim zdeformowanym. Można było temu zapobiec przywiązując coś czerwonego do niemowlaka, ten zwyczaj chyba przetrwał do dziś.